Auto CAD 2010 一問

我自己整左一張圖塊,之後SAVE埋做 .DWG
但係我開一個新既文件,之後再插入呢個圖塊,按完完全唔覺有野加左...請問有冇C兄知道咩事...