Chrome書籤整理軟件求幫手

最近因工作關係要將60個google書籤合併再整理...想問問大家有冇咩好用的書籤整理軟件推介?

需求以下功能...
1.去除重複的書籤
2.去除空資料夾
3.合併同名資料夾中的書籤

我都想整, 希望有師兄知點搞

TOP

我都想整, 希望有師兄知點搞
winsel 發表於 2015-7-25 22:28    你又係要整合?有幾多?

TOP