Sayatoo卡拉字幕精靈

本帖最後由 66369 於 2019-3-7 19:17 編輯

有冇師兄用Sayatoo卡拉字幕精靈

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

有,會配合Vegas Pro嚟用,專整K房嗰隻雙行變色走字。

TOP

有,會配合Vegas Pro嚟用,專整K房嗰隻雙行變色走字。
Okt04175 發表於 2019-3-7 19:28

K房嗰隻雙行變色走字
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

TOP