e8400 410X9 ddr2 998 呢個v & 溫度正唔正常?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

條ram超唔上
點解有5g ram--

[ 本帖最後由 [N.H.K]anime 於 2008-12-19 10:13 編輯 ]

TOP

原帖由 xERIC 於 2008-12-18 21:29 發表
Intel Core 2 Duo E8400 (3GHz) CPU/6M BOX      
WD 500GB 5000AAKB 7200R/16MB HDD      
ASUS P5Q DELUXE P45 M/B               
ANTEC NEO POWER 500W ATX POWER SUPPLY      
A-DATA 2GB DDR2-800 x 2      ...

ram set 1:1 and try again - -

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

Vcore is too high....  try 1.2V....   will cool down ur cpu....

TOP

原帖由 kaicli 於 2008-12-19 16:33 發表
Vcore is too high....  try 1.2V....   will cool down ur cpu....

What is too high?

TOP

回覆 6# 的帖子

核心電壓=Vcore=Core Voltage=1.248V

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

入BIOS超頻果頁睇下有冇咩選項係關於條RAM既

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP