E5800+EP45 UD3L

買番黎就似係比人用過,一超便知龍與鳳
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1677892
體質差到....VID:1.28V
最慘係要1.4V(VDROP完1.35V)先穩上4Ghz
結論:留比你地寫啦,唔係我超頻技術有問題呀?

CPU太熱喇喎
你咪算好, 我手有粒E3400 1.5V都跑唔穩4GHz

TOP

CPU太熱喇喎
你咪算好, 我手有粒E3400 1.5V都跑唔穩4GHz
Yin92 發表於 2011-9-19 00:39

100%係假
唔信你自己親手摸下散熱器,45NM唔會太熱,個SENSOR唔知出左咩問題
除非......
塊金屬遮罩同粒DIE接觸不良:funk:

TOP

100%係假
唔信你自己親手摸下散熱器,45NM唔會太熱,個SENSOR唔知出左咩問題
除非......
塊金屬遮罩 ...
Whosyourdaddy 發表於 2011-9-19 00:43假到嚇死人

TOP