CHING 超過佢嗎?
gem 發表於 2011-11-12 13:12    我個d成個月前買,1132週期已超過啦直上2133 cl9-10-10-24 1.5v,剛剛係2手區賣走一對添

TOP

回復 81# feilolai
會不穩嗎??

TOP

回復  feilolai
會不穩嗎??
vincentlam0320 發表於 2011-11-12 15:16    都用左成個月,要吾穩就一早有事,
如果吾係我4條行吾到咁高我都吾放走一對,
不過呢 d始終係講彩數,冇包生仔

TOP

師兄-你買嘅係40nm舊貨吾係30nm黎
feilolai 發表於 2011-10-23 11:39    朋友點睇到係40NM?

OK, 你原來講左....
"    三星的编号法则,后三位中DH0,的“D”就是30纳米的货,若这一位标的是"C"就是40纳米的货" THX

TOP