4690k 超頻長行

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

回覆 2# q333nick


    Still ok!

TOP

標準風冷是指原裝?

TOP

原裝...小小超算了

TOP

搭單問一下,如果我唔超頻,想降壓降頻,因為唔想咁熱,長行請問有無問題呢 ?

TOP