Netvigator機樓位置

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 Ken少 於 2009-4-5 05:53 發表
有無人有Netvigator機樓 資料

香港
灣仔軒尼詩道3號駱克電話機樓8樓
九龍
旺角弼街37號旺角話機樓9樓
深水埗長沙灣道330號深水埗話機樓6樓
以上就係

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

原帖由 WINGLESLIE 於 2009-4-5 08:08 發表

香港
灣仔軒尼詩道3號駱克電話機樓8樓
九龍
旺角弼街37號旺角話機樓9樓
深水埗長沙灣道330號深水埗話機樓6樓
以上就係

其中一個就在我附近 為什麼還是得6M

TOP

原帖由 WINGLESLIE 於 2009-4-5 08:08 發表

香港
灣仔軒尼詩道3號駱克電話機樓8樓
九龍
旺角弼街37號旺角話機樓9樓
深水埗長沙灣道330號深水埗話機樓6樓
以上就係


駱克8樓係 換禮品同 office , 呢一層絕對唔係"機樓"

TOP

原帖由 sonichkhk 於 2009-4-7 04:24 發表

其中一個就在我附近 為什麼還是得6M


都 要 睇 番 你 棟 樓 有 無 UPGRADE 先 ?

TOP