In-Win機箱同好會...

本帖最後由 spooky 於 2013-7-30 17:08 編輯

2000年前開始組裝自己電腦, 己經淨係選用In-Win...

1. 經典IW-S500 ATX機箱 => 4隻(白色)
2. IW-V500 mATX機箱 => 2隻(白色)
3. IW-S523 ATX機箱 => 3隻(兩白一黑)
4. IW-C588 ATX機箱 => 2隻(黑色)
5. IW-EM020 mATX機箱 => 1隻(黑色)
6. IW-Z588 mATX機箱 => 1隻(白色)
7. IW-Z583 mATX 機箱 => 1隻(黑色)

唔知HKEPC有冇巴打都係In-Win用家呢?

以前買過 in-win 中型塔箱

我未用過 itx 大小
但我想買而家係台灣出既 atx in-win 機箱

TOP

原帖由 madcc 於 2009-11-7 14:03 發表
以前買過 in-win 中型塔箱

我未用過 itx 大小
但我想買而家係台灣出既 atx in-win 機箱


In Win機箱好似仲係MIT, 不過要留意平價In Win機箱轉咗由大陸In Shin廠房生產 (即係變咗MIC)...

TOP

原帖由 spooky 於 7/11/2009 19:52 發表


In Win機箱好似仲係MIT, 不過要留意平價In Win機箱轉咗由大陸In Shin廠房生產 (即係變咗MIC)...


我而家想買 MAELSTORM...只係價位接近千元 定過千

TOP

回覆 1# 的帖子

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

3. IW-S523 ATX機箱  (黑),有d心動

TOP

我反而對BK系列有興趣,不過香港代理好似無入..............

TOP

原帖由 BABYSKY 於 2009-11-8 23:22 發表
3. IW-S523 ATX機箱  (黑),有d心動


香港代理話S523已經phased out咗!!!!

TOP

原帖由 C1GA 於 2009-11-8 23:26 發表
我反而對BK系列有興趣,不過香港代理好似無入..............


試吓問悅彩肯唔肯幫你訂一隻返嚟, 不過代價會好貴囉.

我記起悅彩曾經返過BK623...

[ 本帖最後由 spooky 於 2009-11-9 15:39 編輯 ]

TOP

原帖由 spooky 於 2009-11-7 02:25 發表
...
1. 經典IW-S500 ATX機箱 => 4隻(白色)
  ...

IW-S500 ATX機箱 (白色) X 2

TOP