three 同 smv 同網上訂, 哪一個底?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

我未用過3, 但佢個口碑咁差,我就唔會試. ;)

我用緊SMV on HTC Magic, 唔算快,但穩定ok.

TOP

如果可以既話我會用CSL, 我覺得上網到通話都唔錯...不過可惜佢既銷售手法,令到我投奔左去SMV...

TOP

我感覺 衫仔 近來好似快左, 可能好多客走了

TOP

3 斷線斷到d 客走晒=="

TOP