[Freeware推介]可一畫面睇幾個浮動Youtube仲可追Subscriptions

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mata.MSPlayer
仍然改進中,但已經好正
240p,360p到1080p任簡,畫面浮到幾多個睇你機能同水喉!

新增或移除帳戶
允許應用程式執行新增、移除帳戶和刪除帳戶密碼等作業。

TOP

a886 發表於 2013-5-7 16:52    驚既咪開個Account玩幾下囉!我就冇所謂!

TOP

本帖最後由 cyleung19 於 2013-5-7 17:26 編輯

6589,RAM1G都浮到6個!!!!

TOP

其實真係無咁嘅需求,我同時間只會集中看一個。

TOP

有乜用,同一時間睇幾個youtute?

TOP

本帖最後由 cyleung19 於 2013-5-8 11:01 編輯
有乜用,同一時間睇幾個youtute?
ngreg 發表於 2013-5-8 09:28低B機都浮到片,方便一邊上網一邊追片摷片比較片,岩用時就知有用!!

TOP

低B機都浮到片,方便一邊上網一邊追片摷片比較片,岩用時就知有用!! ...
cyleung19 發表於 2013-5-8 10:45


低B機個MON有幾大?

TOP

低B機個MON有幾大?
ngreg 發表於 2013-5-8 12:42    而家有D都出到成五寸架!!

TOP