Skype

請問Skype 聊天紀錄係邊可以睇到?因開左Skype 最多好似只可以睇 30天,,而且一定要開左Skype 先睇到
過往 msn 都有個floder 可以有聊天紀錄
Skype 可以在邊搵到?

thanks